Ükski küsimus ei ole liiga asjatundmatu, et see küsimata jätta.

Meilt võib küsida kõike, mis puudutab ehitust ja projekteerimist. Kui me ise ei oska vastata, siis leiame kellegi, kes oskab. Ükski meile esitatud küsimus ei jää vastuseta.

Vältimaks vigu projekteerimisel või ehitusprotsessis, mis võivad osutuda ehituse valmimisel või hilisemal ekspluateerimisel väga kulukaks, soovitame kaasata konsultandi juba projekteerimisstaadiumis.

Teie küsimusi ootama jäädes

TETRIS OÜ

Võta meiega ühendust