Ettevõte on loodud mais 2007 eesmärgiga pakkuda omal alal parimat võimalikku teenust, kus lõpptulemuse saavutamisel jääksid rahule kõik osapooled.

Meie poole võite julgelt pöörduda kõikide küsimustega, mis puudutavad projekteerimist, energiatõhusust, ehitusmaksumuse hindamist, ehitushanke koostamist, ehitamist ja ehituse omanikujärelevalvet. Teile annavad nõu oma ala professionaalid, kes leiavad lahenduse ka kõige raskematele ja keerukamatele ülesannetele. Meie jaoks ei ole ükski ülesanne lahendamatu, on vaid erinevad meetodid, millega lahendus saavutada.

Meilt saate:

  • Nõu, kui soovite ehitada ise aga enda oskustest jääb puudu
  • Valmis projekti, kui soovite ehitada endale kodu või hoopis midagi suuremat
  • Ehitusmaksumuse hinnangu, et planeerida raha ja investeeringuid
  •  Tellida ehituse peatöövõtu hanke korralduse, et tagada kvaliteetne ja tähtaegne ehitusteenus
  • Ehitamise projektijuhtimisteenust, et tagada eelarve piires tähtaegselt valmiv kvaliteetne ehitus
  • Ehituse omanikujärelevalveteenust, et tagada projektijärgne ja seadusest tulenevate nõuete kohane ehitis
  • Energiatõhusa hoone planeerimiseks vajalikku konsultatsioon

Meeldivale koostööle lootes

TETRIS OÜ

Võta meiega ühendust