Energiatõhusad hooned on planeeritud ja ehitatud nii, et nad kasutaksid võimalikult vähe energiat.

Tellijale majanduslikult vastuvõetavaid ja energiatõhusaid hooneid saab ehitada kasutades antud ajahetkel parimaid võimalikke kuluoptimaalseid tehnoloogiaid ja ehitusmaterjale, mis vähendavad jahutusvajadust, soojuskadu, sisse ostetavat energiat ja muudavad hoone õhukindlaks. Seatud eesmärgid ja õige planeerimine võimalikult varases staadiumis (enne arhitektuuri konkurssi) tagavad kuluoptimaalseima energiatõhusa hoone.
Energiatõhusaid hooneid liigitatakse: madalenergiahoone, liginullenergiahoone, netonullenergiahoone, plussenergiahoone ja passiivmaja.

Võta meiega ühendust