Koostame ehitusprojekti alusel ehitusmaksumuse hinnangu vastavalt standardis EVS 885:2005 „Ehituskulude Liigitamine“ toodud kulurühmadele.

Maksumuse hinnang on seda täpsem, mida täpsem on projekt, mille alusel hinnang koostatakse. Parima tulemuse saavutamiseks on vajalik, et projektid oleksid koostatud vähemalt standardis EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“ toodud põhiprojekti (PP) mahus. Peamiselt on ehitusmaksumust vaja investeeringute planeerimiseks ja kulude jälgimiseks.

  • Iseehitajal aitab ehituseelarve hoida kulusid kontrolli all, planeerida oma rahavoogusid ja saada ülevaade turuhindadest erinevatel töölõikudel, et vältida tööjõu ülemaksmist.
  • Korteriühistul aitab täpne eelarve planeerida investeeringuid hoone renoveerimiseks.
  • Omavalitsusüksustel aitab täpne eelarve planeerida investeeringuid ja rahavoogusid.
  • Ehitajal/Peatöövõtjal aitab täpne eelarve hoida kulusid kontrolli all, et vältida tööde lõppemisel tehtud tööle pealemaksmist ja allhankijatele ning tööjõule ülemaksmist.
  • Kinnisvaraarendaja saab hinnata investeeringute tasuvust ja planeerida rahavoogusid.
Võta meiega ühendust