Omanikujärelevalve insener on omaniku professionaalseks esiandjaks ja tellija esmaseks nõuandjaks ehitusplatsil, kes kaitseb ehitusprotsessis Tellija huve, seda nii ehituse kvaliteedi kui täiendavate võimalike kulude seisukohast.

Tellijal on alati võimalus saada omanikujärelevalve insenerilt erapooletut nõu ja arvamust, et leida endale optimaalseim ja sobivaim tehniline lahendus. Insener jälgib süstemaatiliselt tervet ehitusprotsessi, osaleb ehitustegevuse dokumenteerimisel, kaetud tööde ülevaatamisel ja ehituse vastuvõtmisel. Ehituse tellijale on omanikujärelevalve tagamine kohustuslik ja eelkõige omaniku (ehituse Tellija) huve kaitsev kontroll ehitustegevuse üle, mille tulemusel tagatakse ohutu ja kõrge kvaliteediga ehitis.

Võta meiega ühendust